Inleiding

Als bezoeker van deze website laat u bewust en onbewust persoonsgegevens achter. Welke gegevens houdt de website dan precies bij en met welke redenen vindt dit plaats? Deze gegevens mogen natuurlijk niet in verkeerde handen vallen, dus wie zit er achter deze website en met welke bedrijven wordt deze informatie gedeeld? Tot slot, wat kunt u doen als u het niet eens bent met deze gang van zaken? Dit leest u in deze privacy-voorwaarden.

 

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?

Deze website is eigendom van UWoptiek en Oogzorg  B.V., gevestigd op Dorpsstraat 261 te Scherpenzeel. Bij de Kamer van Koophandel staat dit bedrijf geregistreerd met nummer 71792236

UWoptiek en Oogzorg B.V. is dus de verwerkingsverantwoordelijke binnen de website.

 

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

De volgende persoonsgegevens worden opgeslagen tijdens uw website-bezoek:

  • IP-adressen en informatie over de browser/apparatuur waarmee de website bezocht wordt, waarbij op basis van IP-adres ook de locatie wordt herleidt.
  • Websitegebruik

De volgende persoonsgegevens worden opgeslagen bij in een beveiligde database.

  • Indien verstrekt, uw naam, e-mailadres.

Er worden binnen deze website zelf geen persoonsgegevens opgeslagen.  Persoonsgegevens die extern opgeslagen worden, zullen versleuteld worden verzonden en zijn eveneens alleen voor bevoegden inzichtelijk. Met deze externe partijen zijn verwekersovereenkomsten gesloten.

In het geval van analytische data van Google Analytics wordt gedeeld zijn de volgende stappen ondernomen:

 

Wat is het doel van de verwerkte persoonsgegevens?

Bij algemeen websitebezoek

  • Gegevens voor statistieken die weergeven hoe de website presteert
  • Het gebruik van de website en statistieken hierover
  • Het verstrekken van bezoekgedrag aan derden
  • Het verbeteren van website, om een betere beleving te creëren
  • Het waarborgen van de veiligheid op de website

 

  • Klantfeedback ontvangen over geleverde diensten en deze publiekelijk tonen om het vertrouwen te vergroten.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Op alle door UWoptiek B.V. opgeslagen gegevens zit een bewaartermijn. Deze zijn als volgt:

Website analytische data via Google Analytics: 26 maanden

Welke cookies worden er binnen de website gebruikt?

Binnen de website van UWoptiek B.V. wordt uitsluitend gebruik gemaakt van functionele en analytische cookies. Bij de analytische cookies betreft het cookies van Google Analytics

en word gebruikt om bezoekersaantallen te meten en te analyseren.

 

Aan welke bedrijven worden persoonsgegevens verstrekt?

Persoonsgegevens over websitebezoeken en analyses worden gedeeld met Google Analytics .

 

Welke rechten heeft de websitebezoeker?

Elke websitebezoeker heeft het recht om inzage te krijgen in de eigen persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen binnen de website van UWOptiek B.V. of bij externe partijen. Tevens kunnen persoonsgegevens op verzoek van de websitebezoeker worden bewerkt of aangevuld, mits die niet in strijd met de wet is. Om dit op te vragen, neem dan contact met ons .

Mocht u het niet eens zijn met de afhandeling van uw verzoeken of de opslag van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze website maakt
gebruik van cookies

De website van UW Optiek + Oogzorg maakt gebruik van functionele- en analytische cookies. Deze zijn nodig om de site goed te laten functioneren en maken geen gebruik van uw persoonlijke gegevens.

Ik begrijp het    Privacy verklaring