033 2851874


zorgverzekeringvergoedingen

Brilvergoeding 2021

 

Heeft u een aanvullende verzekering? Dan kunt u veelal een deel van de kosten voor brillen declareren bij uw zorgverzekeraar. De vergoedingen voor brillen zijn in 2020 redelijk hetzelfde gebleven.

Heeft u recht op vergoeding en hoeveel bedraagt de vergoeding van uw zorgverzekeraar op jaarbasis? Voor de exacte dekking Zie hier vergoedingen OVERZICHT_ZORGVERZEKERING_2021