Algemene voorwaarden gebruiken

 

Om algemene leveringsvoorwaarden rechtsgeldig van toepassing te verklaren, moet u de klant de mogelijkheid bieden kennis te kunnen nemen van de inhoud van de algemene leveringsvoorwaarden. Wordt deze mogelijkheid niet geboden, dan kan de consument bedingen uit de algemene voorwaarden vernietigen. Daardoor kunt u zich daar niet meer op beroepen.

Om de klant kennis te laten nemen van de algemene voorwaarden, dient u deze in principe voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand te stellen. Dit kan door een fysiek exemplaar te overhandigen of de voorwaarden achterop uw briefpapier of nota af te drukken.

Verwijzen naar algemene voorwaarden
Alleen wanneer het redelijkerwijs niet mogelijk is om de algemene leveringsvoorwaarden te overhandigen, kunt u ze van toepassing verklaren door ernaar te verwijzen. Daarbij moet u vóór de totstandkoming van de overeenkomst aan de klant kenbaar maken dat de voorwaarden van toepassing zijn. Ook moet dan worden vermeld dat de voorwaarden bij u ter inzage liggen, of dat ze bij een Kamer van Koophandel of griffie van een rechtbank zijn gedeponeerd. Bovendien moet u op verzoek de leveringsvoorwaarden toezenden aan de klant. Geeft u aan een dergelijk verzoek geen gehoor, dan kan de klant de algemene voorwaarden ook vernietigen.

Of het redelijkerwijs niet mogelijk is om de voorwaarden ter hand te stellen, hangt vooral af van de omstandigheden waaronder de aankoop plaatsvindt. Bij verkoop in de winkel zal het doorgaans echter wel mogelijk zijn om de leveringsvoorwaarden af te drukken en mee te geven, waardoor een verwijzing meestal niet voldoende zal zijn.

Wij adviseren dan ook om altijd een exemplaar van de algemene leveringsvoorwaarden mee te geven aan uw klant, hetzij door ze op de achterkant van uw briefpapier af te drukken, hetzij door ze als losse bijlage mee te geven. Naast de juridische zekerheid die dit u biedt, biedt het uw klant direct duidelijkheid over zijn rechten en plichten.

Bij verkoop via internet
Ook bij verkoop via internet moet de consument vóór het sluiten van de overeenkomst kennis kunnen nemen van de algemene voorwaarden. De wetgever gaat er van uit dat een redelijke mogelijkheid tot kennisneming is geboden wanneer de algemene voorwaarden vóór of bij het sluiten van de overeenkomst op zodanige wijze ter beschikking zijn gesteld aan de koper, dat ze kunnen worden opgeslagen en toegankelijk zijn voor latere kennisneming. Aan deze eis kan worden voldaan door de website zo in te richten, dat de koper nog voor het ingeven van de bestelling eerst de algemene leveringsvoorwaarden te zien krijgt en hij, pas nadat hij zich akkoord heeft verklaard met de voorwaarden, definitief de koop kan bevestigen.

Wij adviseren om de leveringsvoorwaarden te tonen voordat de klant akkoord kan gaan met de overeenkomst. Pas na aanvinken dat hij akkoord gaat met de voorwaarden, kan hij dan de overeenkomst bevestigen en versturen.

Deze blogs zijn ook
interessant voor u

Uw vraag, onze zorg

Bent u benieuwd hoe het ervoor staat met de kwaliteit van uw ogen en uw zicht? Voer uw telefoonnummer in, dan zullen wij contact met u opnemen.

Onze website maakt
gebruik van cookies

De website van UW Optiek + Oogzorg maakt gebruik van functionele- en analytische cookies. Deze zijn nodig om de site goed te laten functioneren en maken geen gebruik van uw persoonlijke gegevens.

Ik begrijp het    Privacy verklaring